Stejskal Slánský - vše pro střechy

Stejskal Slansky - all for roofs
Vítejte na webových stránkách firmy Stejskal - Slánský.
Naše firma realizuje opravy, generální rekonstrukce a vystavbu nových střešních pláštů, všech typů. Dále hydroizolace a rekonstrukce plochých střech.
Welcome to Stejskal - Slansky web sites.
Our company specializes in repairing, overall reconstructing and building roof covers of all types. We also do hydro insulation and reconstructing of flat roofs.
Provádíme především klempířské, pokrývačské, tesařské a částečně i zámečnické práce. Naší hlavní činností je oprava, generální rekonstrukce nebo výstavba nových střešních plášťů, všech typů. Dále provádíme i hydroizolace a rekonstrukce plochých střech, opravy komínových těles a montáže střešních oken všech typů. Pracujeme s celou škálou materiálu na našem trhu.
We can do all the necessary tin work, roofing, carpentry and most of the locksmith work on your project. Our main activity is repairing, overall reconstructing and roof building. We work with all existing types of roof covers. We also do hydro insulations, flat roof reconstructions, chimney-stalk repairs and mounting of all types of roof windows. We work with all material types available on the market.
Nabídneme technické řešení celé střechy a volbu nejvhodnějšího materiálu. Samozřejmostí je zhotovení bezplatného položkového rozpočtu. Naše pole působnosti není jen v Libereckém kraji ale podle zakázky v podstatě po celé České republice.
We can offer technical solution for your roof and suggest the most appropriate material for your needs. Our offer always includes detailed itemized budget. Although based in Liberec, we can work around the whole Czech Republic.